postheadericon พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ

 

พิธีสวนสนามวันสถาปนากองลูกเสือไทย

ณ สนามโรงเรียนภูพานวิทยา

๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

 

q1
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
01/19 
start stop bwd fwd