postheadericon อบรมทักษะงานอาชีพ

 

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยและโรงเรียนภูพานวิทยา

จัดอบรมเสริมทักษะเพื่อประกอบอาชีพ นักเรียนชั้น ม. 3

๑๗-๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗

 

q1
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q2
q20
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
01/18 
start stop bwd fwd